Säker betalning

Betalningar

VismaPay (Paybyway Oy, affärs-id FI24865594) är betalningsansvarig för onlinebutiken. Paybyway Oy är en betalningsansvarig som är auktoriserad av Finlands Finansinspektion. Betalningsprocessen utförs i Bamboras onlinetjänst. Bambora eller Paybyway Oy visas som betalningen mottagen i bankkontot och på fakturan. Att betala med Bambora är säkert. All information utbyts via säkra anslutningar.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. är vederbörligen licensierat som ett luxemburgskt kreditinstitut i den mening som avses i artikel 2§ i lagen av den 5 april 1993 om den finansiella sektorn i dess ändrade lydelse och är under tillsyn av den luxemburgska tillsynsmyndigheten, Commission de Surveillance du Secteur Financier, med säte i L-1150 Luxemburg.

MultiSafepay MultiSafepay B.V., med sitt säte och huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna på Kraanspoor 39 (1033 SC).