Affiliate

Idrottare, bloggare, klubbar, företag osv. som har ett FO-nummer och vill länka Kamppailupaurus onlinebutik eller dess produkter kommer att få en Affiliate-provision från sin försäljning.

Affiliatesystemet är inbyggt i onlinebutiken av stridsutrustning, och alla med ett FO-nummer har möjlighet att delta i ackumuleringen av affiliate-kommissioner.

Det är enkelt att använda Affiliatesystemet från ditt eget kundkonto och följa Affiliatekontotransaktioner.